Dräger Alkolås - service

Dräger Alkolås - service

JM Bil i Enköping är auktoriserad verkstad för att utföra service på Dräger Alkolås. Alkolås måste in för service regelbundet. Kom in till oss så hjälper vi dig!

Kom in för service för Dräger Alkolås till JM Bil i Enköping-

Dags för service på ditt Dräger Alkolås?

Var sjätte månad ska Dräger Alkolås in för service. När det är dags för service kommer alkolåset att ge en varning, men självklart kan du förboka din service så att du slipper vänta.

Underlåtelse att utföra service kommer att uppmärksammas av din handläggare.

Förkortad servicetid?

Vid överträdelse i någon form kan servicetiden förkortas och du måste även då ta kontakt med din serviceverkstad för att utreda orsaken. Vi på JM Bil hjälper dig gärna att kika på servicetiden för ditt Dräger Alkolås.

När är det dags för service av ditt alkolås?

Intervall för service kan variera, men alkolåset kommer att meddela när det är dags. Utförs inte servicen kommer alkolåset att upphöra att fungera.

Har du frågor om service på ditt alkolås?806
834