Byta bilglas i Enköping

Byta bilglas i Enköping

Vi är nu även auktoriserade för bilglas och byter rutor vid exempelvis stenskott, repor och sprickor. Du är varmt välkommen att kontakta oss direkt om du behöver byta bilglas i Enköping.

Vi byter bilrutor för din säkerhet

Att köra med en skadad vindruta kan äventyra säkerheten för både dig och dina medpassagerare. Om din bilruta är i så pass dåligt skick att du behöver byta ut den måste detta ske på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Hos oss kan vi garantera dig ett perfekt slutresultat tack vare vårt kunnande, rätt utrustning och bra material.

När bör jag byta bilglas?

Har du en spricka i vindrutan är det oftast läge för byte av bilglas. En spricka stör synfältet, även om sprickan inte är så stor. Likaså riskerar ett stenskott som inte uppfattas som störande att orsaka sprickor längre fram, och detsamma gäller repor orsakade av till exempel vindrutetorkare. Oavsett storleken på skadan är du välkommen till oss för ett expertutlåtande.

Boka tid för byte av bilglas

806
812